Politica privind cookie-urile

Politica privind cookie-urile

Conţinut

1. Protecția datelor și angajamentul de confidențialitate
2. Politica de cookie-uri și politica de protecție a datelor
3. Puncte de contact
4. Conceptul de cookie-uri
5. Clasificarea cookie-urilor
6. Categorii de scop ale cookie-urilor
7. Clasificarea cookie-urilor în funcție de partea care plasează
8. Clasificarea cookie-urilor în funcție de durata de viață
9. Lista cookie-urilor - Prezentare
10. Lista de cookie-uri - Descriere - site-ul ascenza.ro
11. Acceptarea utilizării de cookie-uri
12. Configurarea browserelor
13. Aplicații de confidențialitate
14. Modificări ale politicii referitoare la cookie-uri
15. Exercitarea drepturilor
16. Raportarea incidentelor
17. Sugestii sau plângeri 
18. Responsabil cu protecția datelor
19. Punct permanent de contact de securitate
20. Fișa de informații privind prelucrarea datelor
21. Versiunea și data politicii privind cookie-urile
 

1. Angajament cu privire la protecția datelor și confidențialitatea

Politica privind cookie-urile sau mărturiile de conexiune sunt cele care guvernează prelucrarea datelor, inclusiv a datelor personale, ale utilizatorilor („Utilizator” sau „Utilizatori”), colectate în legătură cu utilizarea site-urilor web sau a aplicațiilor prin intermediul cookie-urilor, de către Ascenza, cu numărul fiscal PT503463060, ca entitate responsabilă cu prelucrarea, denumită în continuare „Ascenza”.

Această politică privind cookie-urile vă informează despre tipurile de cookie-uri utilizate de Ascenza pe site-ul web www.ascenza.com, excluzând alte site-uri care pot avea politici specifice privind cookie-urile.

Este posibil să alegeți tipurile de cookie-uri care pot fi descărcate pe dispozitivul dvs. de acces la internet (computer, telefon mobil, tabletă etc.) prin setările de confidențialitate din opțiunile browserului de internet utilizat (denumit în continuare „browser”).

 

2. Politica privind cookie-uri și politica de protecție a datelor

Această politică privind cookie-urile trebuie citită de către Utilizator împreună cu Politica generală de protecție a datelor cu caracter personal din cadrul Ascenza , accesibilă utilizatorului accesând www.ascenza.com.
 

3. Puncte de contact

Pentru orice întrebări referitoare la politica privind cookie-urile, vă rugăm să contactați Ascenza prin următoarele puncte de contact:

 • Adresa de e-mail: info@ascenza.rovensa.com
 • Adresă poștală: Sediu central - Edificio Lumnia, Rua António Mega Ferreira, N.º 61 - 5B 1800-424 Lisabona - Portugalia
 • Contact telefonic: +351 213 222 750

 
4. Conceptul de cookie-uri

Cookie-urile sunt mici fișiere de informații plasate de site-urile pe care le vizitează Utilizatorul și care sunt stocate în sistemul de navigare („browser”) al dispozitivului utilizat pentru accesarea internetului (cum ar fi computerul sau telefonul mobil). Aceste fișiere ajută site-urile web să memoreze informații despre vizită și facilitează următoarea vizită, menținând acțiunile și preferințele Utilizatorilor pentru o anumită perioadă, menținând sau recunoscând numele Utilizatorului, limba în care se dorește navigarea pe site-uri sau alte setări, precum și personalizarea experienței Utilizatorului prin conținut specific sau chiar permiterea colectării de informații despre utilizarea site-urilor web.
 

5. Categorii de cookie-uri

Cookie-urile pot fi clasificate în trei categorii majore, în funcție de:

 • Scopul acestora.
 • Entitatea care le plasează; și
 • Durata de viață sau perioada de păstrare.

 
6. Clasificarea cookie-urilor în funcție de scop

Având în vedere scopurile lor, cookie-urile sunt clasificate după cum urmează:

(a) Cookie-uri necesare – sunt de natură funcțională și sunt necesare pentru asigurarea funcționării site-ului web și/sau pentru asigurarea furnizării funcționalități solicitate de către Utilizator. Acestea sunt necesare pentru a vă salva preferințele privind navigarea pe acesta, ori de câte ori utilizați același dispozitiv și solicitați astfel.

(b) Cookie-uri analitice – acestea au caracter accesoriu și colectează informații statistice cu scopul de a analiza utilizarea site-ului și gestionarea relațiilor cu vizitatorii, măsurarea interacțiunilor cu reclamele prezentate.

(c) Cookie-uri de personalizare - sunt cookie-uri accesorii care nu sunt necesare pentru funcționarea site-ului. În același timp, acestea îmbunătățesc performanța acestuia, permițând personalizarea experienței de navigare a utilizatorului.

(d) Cookie-uri publicitare - acestea sunt accesorii care urmăresc să facă publicitatea mai atractivă pentru utilizatori și agenți de publicitate, prin selectarea reclamelor pe baza opțiunilor utilizatorului, pentru a îmbunătăți rapoartele privind performanța campaniei și a îmbunătăți afișarea reclamelor pe care utilizatorul le-a văzut deja sau sunt marcate ca relevante.


 
7. Clasificarea cookie-urilor în funcție de rntitatea care le plasează

Pe baza entității care este responsabilă cu plasarea cookie-urilor, acestea sunt clasificate după cum urmează:

(a) Cookie-uri proprii - cookie-uri care sunt trimise pe dispozitivul utilizatorului prin echipamente sau domenii administrate de Ascenza și de la care este furnizat serviciul solicitat de utilizator.

(b) Cookie-uri de la terțe părți - sunt trimise pe dispozitivul utilizatorului de pe un dispozitiv sau domeniu administrat de o entitate terță asupra căreia Ascenza nu are control, situație în care entitatea terță poate prelucra datele colectate fără ca Ascenza să aibă capacitatea de a-și configura funcționarea.
 

8. Clasificarea cookie-urilor în funcție de perioada de viață

Având în vedere perioada de viață a cookie-urilor, acestea sunt clasificate după cum urmează:

(a) Cookie-uri „de sesiune” – cookie-uri temporare șterse în mod normal atunci când utilizatorul părăsește site-ul web care le-a generat.

(b) Cookie-uri „persistente” – acestea sunt cookie-uri care rămân pe dispozitivul utilizatorului până la o anumită dată, la nivel de browser, și sunt folosite de fiecare dată când utilizatorul vizitează din nou site-ul.


 
9. Lista de cookie-uri – Introducere

Următoarele tipuri de cookie-uri pot fi utilizate pe acest site web:

a) cookie-uri strict necesare.

b) cookie-uri analitice.

c) cookie-uri de publicitate.
 

10. Lista de cookie-uri - Descriere - site-ul web ascenza.com

Cookie Domeniu Descriere Durată Tip
cookieyes-consent .ascenza.com CookieYes configurează acest cookie pentru a reține preferințele de consimțământ ale utilizatorilor, astfel încât preferințele acestora să fie respectate la vizitele ulterioare pe acest site. Nu colectează și nu stochează informații personale despre vizitatorii site-ului. 1 an Necesar
_gid .ascenza.com Google Analytics setează acest cookie pentru stocarea informațiilor despre modul în care vizitatorii folosesc un site web, creând și un raport de analiză a performanței site-ului. Unele dintre datele colectate includ numărul de vizitatori, sursa acestora și paginile pe care le vizitează anonim.   1 zi Analitice
_gat_UA-* .ascenza.com Google Analytics setează acest cookie pentru urmărirea comportamentului utilizatorului. 1 minut Analitice
_ga_* .ascenza.com Google Analytics setează acest cookie pentru a stoca și număra vizualizările de pagină. 1 an 1 lună 4 zile Analitice
_ga .ascenza.com Google Analytics setează acest cookie pentru calcularea datelor despre vizitatori, sesiuni și campanii și pentru a urmări utilizarea site-ului pentru raportul de analiză al site-ului. Cookie-ul stochează informații în mod anonim și atribuie un număr generat aleatoriu pentru recunoașterea vizitatorilor unici. 1 an 1 lună 4 zile Analitice
_fbp .ascenza.com Facebook setează acest cookie pentru afișarea reclamelor atunci când fie pe Facebook, fie pe o platformă digitală alimentată de publicitate Facebook după vizitarea site-ului. 3 luni Analitice

 

11. Acceptarea utilizării de cookie-uri

Nu este posibil ca site-urile web să funcționeze fără cookie-uri funcționale strict necesare, iar utilizatorul este obligat să accepte utilizarea acestora. În ceea ce privește alte tipuri de cookie-uri, utilizatorul este liber să își dea acordul cu privire la utilizarea acestora.

Solicităm întotdeauna acordul prealabil și expres al utilizatorului, cu excepția cazului în care plasarea anumitor cookie-uri este strict necesară pentru furnizarea serviciului pe care l-ați solicitat în mod expres sau pentru a oferi acces la o anumită funcționalitate a serviciului respectiv, cum ar fi accesul la zonele rezervate, acces la anumite funcționalități sau pagini etc.
 

12. Configurare browser

Browserele permit controlul individual al cookie-urilor stocate pe dispozitivul lor, precum și ștergerea lor imediată dacă utilizatorul dorește să nu mai permită stocarea locală a cookie-urilor. 

Orice utilizator are dreptul de a modifica setările browser-ului său pentru a bloca instalarea cookie-urilor sau pentru a-l notifica de fiecare dată când este setat un cookie. 

Pentru mai multe informații despre efectuarea „Navigare privată sau fără înregistrare” și gestionarea eficientă a cookie-urilor, vă rugăm să consultați

 

Trebuie să cunoașteți consecințele dezactivării cookie-urilor, deoarece aceasta poate avea un impact asupra funcționării site-urilor respective, întrucât panoul de setări al majorității browserelor moderne nu oferă un nivel de detaliu care să permită utilizatorilor să dezactiveze doar acele cookie-uri care sunt nu este strict necesare pentru utilizarea site-urilor web vizitate.

 

13. Aplicații de confidențialitate
Pe site-urile web, dispozitivele sau echipamentele care oferă acest tip de funcționalitate, Utilizatorul poate avea un control mai mare asupra cookie-urilor folosind aplicații gratuite de protecție a confidențialității care sunt disponibile pe diverse platforme online - câteva exemple de astfel de aplicații sunt, printre altele, următoarele:

 • Ghostery;
 • Privacy Possum;
 • Cookie AutoDelete;
 • etc.

 
14. Modificări ale politicii privind cookie-urile

Ascenza își rezervă dreptul, în mod liber și în orice moment, fără notificare prealabilă și cu efect imediat, de a modifica, adăuga sau revoca, parțial sau integral, această politică privind cookie-urile. 

Toate modificările vor fi anunțate imediat pe canalele de comunicare ale organizației, iar utilizatorii pot accesa informațiile și, în funcție de tipul specific de cookie în cauză, să își dea consimțământul, în cunoștință de cauză, la utilizarea acestuia sau să își retragă consimțământul acordat anterior, prin configurarea browserelor.


 
15. Exercitarea drepturilor

Utilizatorii pot, în calitate de deținători de date cu caracter personal, să își exercite în orice moment drepturile de protecție a datelor și de confidențialitate, și anume drepturile de retragere a consimțământului, acces, rectificare, ștergere, portabilitate, limitare sau opoziție la prelucrare, în condițiile și cu limitările stabilite în normele aplicabile.

Orice solicitare de exercitare a drepturilor de protecție a datelor și de confidențialitate trebuie adresată, în scris, de către deținător, la adresa de e-mail a responsabilului cu protecția datelor din cadrul Ascenza, dataprotection@rovensa.com, sau depusă prin Formularul de Exercitare a Drepturilor la orice punct de service.


 
16. Raportarea incidentelor

Ascenza a implementat un sistem de management al incidentelor în domeniul protecției datelor și securității informațiilor.

În cazul în care un utilizator dorește să raporteze apariția unei situații de încălcare a datelor cu caracter personal, care duce, în mod accidental sau ilicit, la distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată sau accesul la datele cu caracter personal transmise, stocate sau supuse oricărui alt tip de prelucrare, aceștia pot contacta responsabilul cu protecția datelor, prin e-mail la dataprotection@rovensa.com sau pot utiliza contactele generale ale Ascenza .

Formularul de raportare a incidentelor de încălcare a datelor Ascenza este, de asemenea, accesibil la orice punct de service.
 

17. Sugestii sau reclamații

Utilizatorii pot trimite sugestii privind măsurile tehnice sau organizatorice pe care le consideră a fi adecvate pentru îmbunătățirea condițiilor de protecție a datelor și de confidențialitate, prin e-mail către responsabilul cu protecția datelor din cadrul Ascenza.

De asemenea, utilizatorii au dreptul de a depune o plângere, fie prin înregistrarea plângerii în Registrul de reclamații, fie prin depunerea unei plângeri la autoritățile de supraveghere - în acest din urmă caz, pot depune o petiție sau plângere direct la autoritatea națională de supraveghere prin intermediul CNDP.
 

18. Responsabil cu protecția datelor

Ascenza a numit un responsabil cu protecția datelor, ale cărui puncte de contact sunt următoarele:
Adresă de e-mail: dataprotection@rovensa.com.
Adresă poștală: Responsabil cu protecția datelor, Ascenza Agro S.A. -Edificio Lumnia, Rua António Mega Ferreira, N.º 61 - 5B 1800-424 Lisbona - Portugalia.
 

19. Punct de contact permanent pentru securitate

Ascenza a implementat un punct de contact permanent pentru securitate în scopul gestionării incidentelor de securitate a informațiilor și de securitate în spațiul cibernetic.

Dacă un Utilizator, Beneficiar al Serviciului sau Utilizator dorește să raporteze apariția unui incident de securitate a informațiilor sau un incident de securitate în spațiul cibernetic, acesta poate contacta Punctul de Contact Permanent Ascenza prin următoarele canale de comunicare:

 • Telefon: (+351) 265 710 444.
 • E-mail: itsecurity@rovensa.com.

Un formular de raportare a incidentelor de securitate a informațiilor sau de securitate cibernetică este disponibil la orice punct de service Ascenza și poate fi solicitat prin e-mail, prin cerere către Punctul de contact permanent.

 

20. Fișa informativă privind prelucrarea datelor

Pentru informații detaliate cu privire la prelucrarea datelor utilizatorului prin cookie-uri, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor la dataprotection@rovensa.com.


 
21. Versiunea și data politicii privind cookie-urile

Data: 18 aprilie 2023

Versiune: 2023.04

Pentru a vizualiza versiunile anterioare ale politicii privind cookie-urile, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor prin e-mail la dataprotection@rovensa.com.