Protecția datelor și confidențialitatea

Protecția datelor și confidențialitatea
ascenza_com

ASCENZA Agro, SA (denumită în continuare ASCENZA) vinde produse și oferă servicii la diferitele unități respectând condițiile de utilizare în vigoare la fiecare dintre acele unități, efectuând activități de protecție a datelor cu caracter personal pentru desfășurarea activităților sale. Procesarea se realizează în conformitate cu standardele de protecție a datelor în vigoare, în special regulamentul general privind protecția datelor, legea privind protecția datelor cu caracter personal sau legea specială, și în conformitate cu următorilor parametri:

Operator de date: ASCENZA, cod de identificare fiscală 503463060, cu sediul social la Alameda dos Oceanos, Lote 1.06.1.1 D2º, 1990-207, Lisabona - Portugalia, telefon +351 265 710 100 și e-mail info@ascenza.com.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor: operatorul de date deține o adresă de e-mail în scopul protecției datelor cu caracter personal, iar responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat la dataprotection@rovensa.com.

Categorii de persoane vizate: părți interesate, potențiali clienți, clienți sau utilizatori ai diferitelor produse, servicii sau evenimente oferite de ASCENZA prin unitățile sale sau prin canalele sale de comunicare directă.

Date cu caracter personal pentru prelucrare: date care sunt necesare pentru a răspunde solicitărilor de informare, pentru participarea la evenimente, pentru prezentarea de propuneri, pentru încheierea de contracte sau pentru utilizarea oricărui canal de comunicare directă cu ASCENZA, cum ar fi, date de identificare civilă și fiscală, date bancare și financiare, detalii de contact care sunt considerate a fi necesare pentru încheierea contractelor sau detalii de contact care sunt considerate a fi opționale pentru a putea răspunde la solicitări, transmite informații, gestiona înregistrări sau presta servicii auxiliare, în conformitate cu termenii și condițiile de utilizare ale produsele, serviciilor sau canalelor de comunicare directă.

Contextul și scopul prelucrării: informare, promovare, marketing, organizare de evenimente, suport sau asistență, comunicare cu persoane vizate în scopuri de marketing de produse, furnizare de servicii și servicii auxiliare înrudite.

Bază legală: conform situației specifice, prelucrarea datelor are la bază administrarea unei relații contractuale, îndeplinirea de obligații legale, urmărirea unor interese legitime sau, în anumite situații specifice pentru servicii auxiliare, acordul persoanei vizate.

Consecințele faptului că nu transmiteți date obligatorii: netransmiterea datelor obligatorii pentru a putea răspunde solicitărilor sau pentru a încheia contracte, precum date de identificare civilă și fiscale, date bancare și financiare și date de contact considerate a fi necesare, vor duce la imposibilitatea de a da un răspuns sau de a încheia contractul respectiv și de a presta serviciile ulterior.

Consecințele faptului că nu transmiteți date obligatorii: persoana în cauză nu este obligată să admită prelucrarea datelor de contact considerate a fi opționale. În consecință, în situația în care consimțământul nu este acordat sau consimțământul acordat anterior este retras ulterior, astfel de date nu vor fi prelucrate. În această situație, la cerere, datele cu caracter personal acoperite de această situație vor fi șterse, sau utilizarea lor va fi anulată în scopul prestării serviciilor auxiliare, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea operațiunilor efectuate între timp, până la data retragerii consimțământului.

Destinatari: operatorul de date efectuează prelucrarea din proprie inițiativă (prin intermediul de profesioniști care sunt obligați să respecte clauză de secret profesional) sau prin intermediul de operatori care acționează în numele său și care sunt calificați pentru a furniza serviciile selectate de acesta și obligați de măsurile tehnice și organizatorice stricte adaptate la protecția datelor cu caracter personal.

Măsuri de securitate: sunt implementate măsuri tehnice şi organizatorice de securitate adecvate pentru a asigura un nivel de securitate în procesarea riscului.

Locul de colectare a datele: datele sunt colectate atunci când sunt transmise, de către persoana vizată, cereri de informare, cereri de participare la evenimente, în timpul achiziției de produse sau servicii și a utilizării canalelor de comunicare directă, prin intermediul diferitelor canale de servicii ale operatorului de date, garantând confidențialitatea în colectarea lor, precum și integritatea, calitatea și acuratețea datelor respective.

Perioada de păstrare: fără a modifica situațiile excepționale de prelungire a perioadei de păstrare prevăzute prin lege sau considerate a fi necesare pentru protejarea drepturilor sau a intereselor legitime, datele cu caracter personal prelucrate vor fi păstrate pentru o perioadă de zece ani de la încetarea contractului. Datele vor fi șterse după această perioadă.

Semnalizare: toate punctele de service care sunt supuse necesității efectuării de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal vor fi identificate în mod corespunzător, cu aplicarea de semne specifice cu angajament de protecție a datelor la momentul de primire și susținere a clienților și utilizatorilor, asigurând transparența și informarea cu privire la utilizarea corectă a sistemele și procedurile de prelucrare a datelor cu caracter personal la sediile operatorului de date.

Comunicarea datelor: cu excepția situațiilor de obligație legală referitoarela comunicarea datelor sau comunicarea datelor între companiile din cadrul grupului(*), nu există operațiuni de comunicare a datelor, iar datele cu caracter personal nu sunt comunicate terților.

Interconectarea de date și decizii automatizate: nu se efectuează operațiuni de interconectare a datelor cu caracter personal. Doar sistemele manuale sau computerizate de management al resurselor umane sunt cuprise pentru procesarea cererilor de informații, comenzilor de produse sau serviciilor în cadrul contractului respectiv și se iau numai acele decizii automatizate care sunt necesare pentru îndeplinirea contractelor deja semnate.

Drepturile persoanei vizate: persoana vizată are dreptul de a solicita operatorului accesul, rectificarea sau ștergerea datelor sale cu caracter personal, precum și restricționarea sau declinarea prelucrării și portabilității datelor, așa cum este prevăzut de lege. Mai mult, persoana vizată are dreptul de a retrage consimțământul referitor la prelucrarea datelor în cazul în care consimțământul acordat oferă temeiul legal pentru prelucrarea în cauză.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: în situația în care acest lucru este necesar, persoana vizată are dreptul să își exercite în orice moment dreptul de a depune o plângere la Autoritățile de Supraveghere - Comisia Națională pentru Protecția Datelor (www.cnpd.pt).

Adresa pentru exercitarea drepturilor: solicitarea de informații, depunerea de reclamații sau revendicarea de drepturi se face la următoarea adresă de e-mail: dataprotection@rovensa.com.

Condiții de utilizare: condițiile de utilizare a diferitelor canale de comunicare, platforme sau site-uri web sunt disponibile pentru a putea fi consultate de către orice parte interesată la punctele de service sau la orice birou de recepție aflate în sediile companiilor din cadrul grupului.

Politica de protecție a datelor: operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal se desfășoară respectând politica de protecție a datelor, disponibilă pe www.rovensa.com.