Fișa de informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Fișa de informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

FIRME DIN CADRUL GRUPULUI ROVENSA (*)

Companiile grupului Rovensa (*) (denumit în continuare Rovensa), vând produse și prestează servicii diferitelor sale unități, în conformitate cu termenii de utilizare în vigoare în fiecare dintre aceste unități. Aceștia desfășoară activități de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru dezvoltarea activităților, astfel de prelucrare fiind efectuate în conformitate cu reglementările privind protecția datelor, inclusiv regulamentul general privind protecția datelor, legea privind protecția datelor cu caracter personal sau legislația specială și în conformitate cu următorii parametri:
 

1. Responsabil cu prelucrarea datelor:

ASCENZA AGRO S.A.

Adresă poștală: Edificio Lumnia, Rua António Mega Ferreira, N.º 61 - 5B 1800-424 Lisabona - Portugalia

E-mail: info@ascenza.rovensa.com

Telefon general: +351 213 222 750

Website: ascenza.com


 
2. Contactul responsabilului cu protecția datelor: responsabilul cu protecția datelor are o adresă de e-mail specifică în scopul protecției datelor cu caracter personal, iar responsabilul cu protecția datelor poate fi găsit la adresa dataprotection@rovensa.com


 
3. Categoriile deținătorilor de date: proprietari de date, potențiali clienți, clienți sau utilizatori ai diferitelor produse, servicii sau evenimente oferite de Rovensa, prin sediile sale sau canalele de comunicare directă.


 
4. Date cu caracter personal care urmează a fi prelucrate: date necesare pentru a răspunde solicitărilor de informații, pentru a participa la evenimente, pentru a depune oferte, pentru a încheia contracte sau pentru a utiliza orice canal de comunicare directă cu Rovensa, și anume, date de identificare civilă și fiscală, date bancare și financiare, date de contact necesare pentru încheierea contractelor sau date de contact opționale în scopul răspunderii la solicitări, transmiterii de informații, gestionării abonamentelor sau prestării de servicii auxiliare, în funcție de condițiile de utilizare a produselor, serviciilor sau canalelor de comunicare directă.


 
5. Contextul și scopul prelucrării: informare, promovare, marketing, organizare de evenimente, suport sau asistență, comunicare cu persoane vizate în scopuri de marketing de produse, furnizare de servicii și servicii auxiliare înrudite.


 
6. Baza legală: în funcție de situația specifică, prelucrarea se bazează pe gestionarea relației contractuale, pe respectarea obligațiilor legale, pe urmărirea unor interese legitime sau, în cazurile specifice de servicii auxiliare, pe acordul persoanei vizate.


 
7. Consecințele necomunicării datelor obligatorii: necomunicarea datelor necesare pentru a răspunde cererilor sau pentru încheierea contractelor, precum datele de identificare civilă și fiscală, datele bancare și financiare și datele de contact considerate a fi necesare, face imposibilă răspunderea sau încheierea unui contract și, prin urmare, a presta servicii.


 
8. Consecințele nefurnizării datelor opționale: persoana vizată nu este obligată să autorizeze prelucrarea datelor opționale. În situația în care persoana nu își dă acordul, sau dacă ulterior își retrage consimțământul dat anterior, datele nu vor fi prelucrate, caz în care, la cerere, datele personale în cauză vor fi șterse, sau utilizarea corespunzătoare va fi anulat în scopul prestării de servicii auxiliare, fără a afecta legalitatea operațiunilor efectuate până în ziua retragerii consimțământului.


 
9. Destinatari: operatorul prelucrează pe cont propriu (prin profesioniști supuși obligației secretului profesional) sau în numele său, prin subcontractanți agreați pentru prestarea de servicii selectați de acesta și obligați prin măsuri tehnice și organizatorice stricte, ajustate la protecția datelor personale.


 
10. Măsuri de securitate: sunt implementate măsuri tehnice şi organizatorice de securitate adecvate pentru a asigura un nivel de securitate în procesarea riscului.


 
11. Locul de colectare a datelor: datele sunt colectate la cerere, de către persoana vizată, pentru solicitări de informare, participare la evenimente, achiziționare de produse sau servicii sau utilizarea canalelor de comunicare directă, prin diferitele canale de primire ale operatorului de date, fiind garantată confidențialitatea sau confidențialitatea colectării acesteia și integritatea, calitatea și acuratețea datelor.


 
12. Perioada de stocare: fără a aduce atingere situațiilor excepționale de prelungire a perioadei de stocare prevăzute de lege sau considerate a fi necesare pentru apărarea drepturilor sau a intereselor legitime, datele cu caracter personal prelucrate vor fi păstrate pe o perioadă de zece ani de la încetarea raportului contractual. După această perioadă, datele vor fi șterse.


 
13. Semnalizare: toate punctele de recepție în care se desfășoară operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt semnalizate corespunzător, cu aplicarea unei semnalizări specifice cu angajamentul de protecție a datelor în primirea clienților, utilizatorilor, precum și transparență și informarea privind utilizarea corectă a sistemelor și procedurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal este asigurată în cadrul unității responsabile cu prelucrarea.


 
14. Comunicarea datelor: cu excepția situațiilor de obligație legală de comunicare a datelor sau a operațiunilor de comunicare de date între companiile Grupului (*), nu există operațiuni de comunicare a datelor, întrucât datele cu caracter personal nu sunt comunicate terților.


 
15. Interconectarea datelor și deciziile automatizate: nu se efectuează operațiuni de interconectare a datelor cu caracter personal. În managementul relației contractuale sunt integrate sisteme de prelucrare manuale, sau computerizate, în scopul procesării cererilor de informații, produse sau servicii. Astfel, se iau doar decizii automatizate care sunt necesare executării contractelor încheiate.


 
16. Drepturile persoanei vizate: persoana vizată are dreptul de a solicita operatorului accesul, rectificarea sau ștergerea datelor sale cu caracter personal, precum și limitarea sau opoziția la prelucrare și portabilitatea datelor, în condițiile legii. El sau ea își poate retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor, în cazurile în care aceasta constituie un motiv pentru legitimitatea unei astfel de prelucrări.


 
17. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: persoana vizată își poate exercita întotdeauna, dacă consideră necesar, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere - CNDP.


 
18. Adresă pentru exercitarea drepturilor: pentru a solicita orice informație, a prezenta reclamații sau a solicita exercitarea drepturilor, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la dataprotection@rovensa.com.


 
19. Condiții de utilizare: condițiile de utilizare ale diferitelor canale de comunicare, platforme sau site-uri web pot fi consultate de orice parte interesată la punctele de recepție sau la oricare dintre birourile de service ale companiilor din cadrul Grupului.


 
20. Politica de protecție a datelor: datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu politica de protecție a datelor. Politica este disponibilă accesând www.rovensa.com sau www.ascenza.com


 
(*) Companii din cadrul Grupului Rovensa: Tradecorp, OGT, Rodel Flowers, SDP, Microquimica, Even Agro, Agrichem, Idainature, Agrotecnología, Ecoproyectos, Ascenza, Selectis