Politica de confidențialitate – Cookie-uri

Politica de confidențialitate – Cookie-uri

Angajamentul față de protecția datelor și confidențialitatea

ASCENZA AGRO, SA respectă toate normele legale aplicabile în Uniunea Europeană și legile naționale din domeniul protecției datelor, confidențialității și securității informațiilor.

ASCENZA AGRO, SA implementează un sistem de protecție a datelor cu caracter personal și un sistem de securitate a informației cu scopul de a asigura respectarea reglementărilor și demonstrarea responsabilității instituționale pentru protecția datelor și securitatea informațiilor, prin implementarea tuturor măsurilor tehnice și organizatorice considerate a fi necesare, atât pentru a respecta regimul juridic general a actualei legi privind protecția datelor și pentru a respecta regimul juridic special al regulamentului general privind protecția datelor din 25 mai 2018.

Pentru a putea primi orice fel de clarificări sau informații suplimentare sau pentru a vă putea exercita drepturile în acest domeniu, vă rugăm să contactați ASCENZA AGRO, SA, Biroul de Protecție a Datelor la adresa de e-mail protecaodedados@ascenza.com.

Definiții

„Date personale/Date cu caracter personal"

„Date personale/Date cu caracter personal” înseamnă informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin a face referire la un identificator. Identificatorii personali pot fi, de exemplu, un nume, un număr de identificare, date de localizare, identificatori folosind mijloace electronice sau unul sau mai multe elemente specifice ale identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale ale acelei persoane fizice.

„Prelucrarea datelor cu caracter personal”

„Prelucrare” se referă la o operațiune sau un set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal folosind mijloace automatizate sau neautomatizate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, preluarea, consultarea, utilizarea , dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau orice altă formă de divulgare, comparare sau interconectare, limitare, ștergere sau distrugere.

„Cookie-uri”

„Cookie-urile” sunt fișiere text mici care cuprind informații considerate a fi relevante pe care dispozitivele folosite pentru acces (calculatoare, telefoane mobile sau dispozitive mobile portabile) le descarcă prin intermediul browserului la vizitarea unui site web de către client sau utilizator.

Operator de date

ASCENZA AGRO, SA, cu sediul în Av do Rio Tejo - Herdade das Praias 2910-440 Setúbal (Portugalia), înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului din Setúbal cu numărul 503463060, entitate corporativă cu nr. 503463060, cu capital social de 9.494,67 € , denumită în continuare ASCENZA AGRO, SA, este entitatea responsabilă pentru site-ul web www.ascenza.com și pentru aplicațiile computerizate, denumite în continuare canale sau aplicații, prin care utilizatorii, destinatarii de servicii sau clienții au acces de la distanță la servicii și produse, prezentate, comercializate sau furnizate, în orice moment, prin intermediul acestora.

Utilizarea canalelor sau aplicațiilor de către orice utilizator, destinatar al serviciului sau client poate implica desfășurarea de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, a căror protecție, confidențialitate și securitate de către

ASCENZA AGRO, SA, în calitate de entitate responsabilă pentru prelucrarea acestora, respectă termenii prezentei politici de protecție a datelor și confidențialitate.

Datele de contact ale operatorului de date

În scopul contactării ASCENZA AGRO, SA, Oficiul pentru Protecția Datelor, vă rugăm să transmiteți un e-mail la adresa de e-mail protecaodedados@ascenza.com, în care să descrieți subiectul solicitării și să indicați o adresă de e-mail, un număr de telefon de contact sau o adresă de corespondență.

În orice alt scop, pot fi folosite următoarele date generale de contact ale ASCENZA AGRO, SA:

- Adresa postala: Av do Rio Tejo - Herdade das Praias 2910-440 Setúbal (Portugalia)

- Email: marketing@ascenza.com

- Telefon general: +351 265 710 100

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

ASCENZA AGRO, SA prelucrează datele cu caracter personal care sunt considerate a fi strict necesare pentru a putea asigura dezvăluirea de informații și funcționarea canalelor sale, în funcție de utilizările utilizatorilor, destinatarilor de servicii sau clienților, fie că sunt furnizate de către utilizatori sau destinatari de servicii în scopul înregistrării cererilor sau obținerea de informații, ori cele furnizate de clienți în scopul abonării la acele canale, sau cele rezultate din utilizarea serviciilor furnizate de ASCENZA AGRO, SA prin intermediul acestora, precum accesul, consultarea, instrucțiunile, tranzacțiile și alte înregistrări referitoare la utilizarea lor.

Mai mult, utilizarea sau activarea anumitor funcții ale canalului poate implica prelucrarea unui număr de identificatori personali direct sau indirect, precum numele, adresa, detaliile contactului, adresele dispozitivului sau locația geografică, cu condiția să fi fost acordat consimțământul expres al utilizatorului, destinatarului de serviciu sau al utilizatorului/clientului pentru o astfel de utilizare.

În toate cazurile, utilizatorii, destinatarii de servicii sau clienții vor fi întotdeauna informați cu privire la necesitatea accesării acestor date pentru utilizarea pe deplin a canalelor respective.

Datele cu caracter personal colectate de ASCENZA AGRO, SA sunt prelucrate electronic. În anumite cazuri, aceste data sunt prelucrate în mod automatizat, inclusiv prelucrarea fișierelor sau definirea profilului și în cazul gestionării relațiilor precontractuale, contractuale sau post-contractuale cu utilizatori, destinatari de servicii sau clienți, în conformitate cu reglementările naționale și comunitare aplicabile.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Categoriile sau tipurile de date cu caracter personal ale utilizatorilor, destinatarilor de servicii sau clienților prelucrate sunt: numele, prenumele, data nașterii, adresa, codul poștal, țara, numărul de telefon fix, numărul de mobil, e-mailul, numărul contribuabilului sau numărul documentului de identificare (nu este obligatoriu).

Principii legale

Toate operațiunile de prelucrare a datelor se desfășoare în conformitate cu principiile legale fundamentale în sfera protecției datelor și confidențialității, în special cu privire la circulația, legalitatea, fiabilitatea, transparența, scopul, minimizarea, păstrarea, acuratețea, integritatea și confidențialitatea acestora, iar ASCENZA AGRO, SA este pregătită să-și demonstreze responsabilitatea față de persoana vizată sau de orice terță parte care are un interes legitim în această problemă.

Temei legitim

Toate operațiunile de prelucrare a datelor sunt efectuate de către ASCENZA AGRO, SA pe motive legitime, fie pentru că persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, fie pentru că prelucrarea este considerată a fi necesară pentru executarea unui contract în care persoana vizată este parte, sau pentru aranjamente precontractuale la cererea persoanei vizate sau pentru că prelucrarea este considerată a fi necesară pentru respectarea unei obligații legale pentru care operatorul de date este persoană avizată, sau pentru că prelucrarea este necesară pentru interesele legitime urmărite de către ASCENZA AGRO, SA sau de terțe părți.

Scopul prelucrării

Toate datele cu caracter personal prelucrate în cadrul canalelor ASCENZA AGRO, SA sunt destinate exclusiv furnizării de informații către utilizatori, gestionării informațiilor cu caracter personal ale destinatarilor serviciilor considerate a fi necesare cu scopul de a gestiona relația sau comunicarea, precum și furnizarea de servicii contractate de către clienți și, în general, gestionarea relației pre-contractuale, contractuale sau post-contractuale cu utilizatorii sau clienții.

Datele cu caracter personal colectate pot fi prelucrate și în scopuri statistice, pentru divulgarea de informații sau activități promoționale, precum și pentru activități comerciale sau de marketing, în special pentru promovarea acțiunilor de analiză a noilor funcționalități sau a noilor produse și servicii, prin intermediul comunicării directe, fie prin corespondență fie prin poștă electronică, mesaje sau apeluri telefonice sau orice alt tip de serviciu de comunicații electronice.

În situația în care informarea prealabilă și colectarea autorizației exprese pentru aceste scopuri sunt întotdeauna asigurate, utilizatorii sau clienții își pot exercita oricând dreptul de a se opune utilizării datelor cu caracter personal în alte scopuri care extrapolează gestionarea contractului, și anume în scopuri de marketing, pentru transmiterea de comunicări informative sau pentru includerea în liste sau servicii de informare. În acest scop, ar trebui să trimită o cerere scrisă către ASCENZA AGRO, SA, Oficiul pentru Protecția Datelor, în conformitate cu procedurile menționate mai jos.

Perioade de stocare a datelor

Datele cu caracter personal vor fi stocate numai pe perioada necesară scopurilor care au dus la colectarea sau prelucrarea ulterioară a acestora, iar respectarea tuturor normelor legale aplicabile privind arhivarea este asigurată.

Utilizarea cookie-urilor

ASCENZA AGRO, SA poate utiliza două mari categorii de cookie-uri: cookie-uri în domeniul site-urilor web online și cookie-uri desinate canalelor de comunicații electronice directe, iar în oricare dintre acestea categorii, pot fi dezactivate de către utilizatori sau clienți.

ASCENZA AGRO, SA folosește cookie-uri pe site-urile sale pentru a îmbunătăți performanța și experiența de navigare a utilizatorilor și clienților, crescând viteza și eficiența răspunsului și eliminând necesitatea introducerii repetate a aceleași informații.

Utilizarea cookie-urilor ajută site-urile web să recunoască dispozitivele folosite de utilizatori și clienții data viitoare când aceșia vizitează site-u, iar în unele cazuri utilizarea este esențială pentru funcționarea acestora.

Cookie-urile folosite de ASCENZA AGRO, SA pe toate canalele sale nu colectează informaţii cu caracter personal care să permită identificarea utilizatorilor sau clienților, și păstrează doar informații generice, respectiv forma sau localizarea geografică de acces și modul în care aceștia folosesc canalele. Cookie-urile rețin doar informațiile legate de preferințele utilizatorilor și clienților și nu sunt înregistrate identificatori personali.

Utilizatorii, destinatarii de servicii și clienții pot oricând, prin intermediul aplicației informatice pe care o folosesc pentru navigarea pe Internet („browser”), să decidă să fie anunțați cu privire la primirea cookie-urilor, precum și să blocheze intrarea acestora în sistemul lor.

În funcție de scopurile vizate, ASCENZA AGRO, SA poate, acolo unde este cazul, să utilizeze trei tipuri diferite de cookie-uri, conform următoarelor specificații:

(i) cookie-uri esențiale - anumite cookie-uri sunt esențiale pentru accesarea unor zone specifice ale canalelor on-line, permițând navigarea și utilizarea aplicațiilor, accesul în zone securizate ale site-urilor, prin înregistrarea utilizatorilor - fără aceste cookie-uri nu se pot furniza servicii care necesită acest lucru;

(ii) cookie-uri de funcționalitate - cookie-urile de funcționalitate permit reținerea preferințelor de navigare ale utilizatorului, evitând necesitatea de a reconfigura și personaliza fiecare vizită;

(iii) cookie-uri analitice - aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a analiza modul în care utilizatorii folosesc site-urile web, marcând articolele sau serviciile care pot fi de interes pentru utilizatori, monitorizează performanța site-ului și identifică cele mai populare pagini, cele mai eficiente mijloace de conectare între pagini sau determină de ce unele pagini primesc mesaje de eroare – aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a face o analiză statistică și pentru a crea, fără a culege vreodata informații cu caracter personal.

În aceste scopuri, ASCENZA AGRO, SA poate oferi utilizatorilor sau clienților o experiență de înaltă calitate, personalizând informațiile și ofertele și identificând sau corectând orice probleme care pot apărea la utilizarea acestora.

Referitor la tipul de valabilitate, există două tipuri de cookie-uri:

(i) cookie-uri permanente – sunt cookie-uri stocate în dispozitivele folosite pentru a accesa canalele (calculatoare, telefoane mobile etc.) la nivelul aplicației informatice folosite pentru a naviga pe internet („browser”), și sunt utilizate atunci când utilizatorii sau clienții vizitează orice canal - în general, sunt folosite pentru direcționarea navigării în funcție de interesele utilizatorului sau clientului, permițând ASCENZA AGRO, SA să ofere un serviciu personalizat;

(ii) cookie-uri de sesiune - sunt cookie-uri temporare generate și disponibile doar până la sfârșitul sesiunii, deoarece data viitoare când clientul/utilizatorul va accesa browser-ul, cookie-urile nu vor mai fi stocate - informațiile obținute permit gestionarea sesiunilor, problemelor identificate și o experiență de navigare mai bună.

Utilizatorii și clienții pot dezactiva anumite sau toate cookie-urile în orice moment - ei trebuie să urmeze instrucțiunile disponibile în aplicațiile software de calculator utilizate pentru a naviga e Internet („browsere”). Cu toate acestea, dezactivarea cookie-urilor poate rezulta în pierderea accesului la anumite funcții și funcționalități ale site-urilor.

În contextul canalelor de comunicații electronice directe, ASCENZA AGRO, SA poate utiliza cookie-uri și în deschiderea diferitelor comunicări electronice transmise, cum ar fi buletinele informative și poșta electronică, în scopuri statistice – dezvăluirea situațiilor în care astfel de comunicări au fost deschise și monitorizarea clicurilor prin intermediul link-uri sau reclamelor în cadrul acestor comunicări.

În această categorie de cookie-uri, utilizatorii și clienții au întotdeauna posibilitatea de a dezactiva trimiterea comunicațiilor electronice prin opțiunea specifică din subsolul acestora.

Comunicarea datelor către alte entități

Divulgarea de informații sau furnizarea de servicii de către ASCENZA AGRO, SA către utilizatorii sau clienții săi prin intermediul canalelor poate implica utilizarea serviciilor unor terți subcontractați, inclusiv entități cu sediul central în afara Uniunii Europene, pentru a putea furniza anumite servicii, care pot implică accesul acestor entități la datele cu caracter personal ale utilizatorilor sau clienților.

În aceste situații și ori de câte ori va fi necesar, ASCENZA AGRO, SA va apela numai la entități subcontractate care prezintă garanții adecvate de executare și implementare a măsurilor tehnice și organizatorice adecvate în așa fel încât prelucrarea să respecte cerințele standardelor aplicabile. Aceste tipuri de garanții sunt formalizate într-un contract semnat între ASCENZA AGRO, SA și fiecare dintre acești terți.

Destinatari de date

Cu excepția respectării obligațiilor juridice, nu va exista în niciun caz nicio comunicare a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, destinatariilor de servicii sau a clienților către terțe părți care nu sunt entități subcontractate sau destinatari legitimi. Mai mult, nu va exista nicio altă comunicare în alte scopuri decât scopurile menționate mai sus.

Transferuri internaționale de date

Orice transfer de date cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională se efectuează numai în cadrul îndeplinirii obligațiilor legale sau garantate, care respectă normele legale comunitare și naționale aplicabile în acest sens.

Măsuri de securitate

Având în vedere cele mai avansate tehnici, costurile de aplicare și natura, sfera, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscurile, probabilitatea și gravitatea variabilă, pentru utilizatori sau clienți, ASCENZA AGRO, SA și toate entitățile care îi sunt subcontractanții trebuie să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate adecvat riscului.

În acest scop se vor adapta o serie de măsuri de securitate pentru a putea proteja datele cu caracter personal împotriva divulgării neautorizate, pierderii, utilizării greșite, modificării, prelucrării sau accesului, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Utilizatorii, destinatarii de servicii sau clienții sunt pe deplin responsabili să păstreze codurile de acces secrete, să nu le transmită terților, iar în cazul particular al aplicațiilor informatice folosite pentru accesarea canalelor, să mențină și să întrețină în condiții de siguranță dispozitivele de acces și să urmeze practicile de siguranță recomandate de producători și/sau operatori, în special cu privire la instalarea și actualizarea aplicațiilor de securitate considerate a fi necesare, printre altele, aplicații antivirus.

Analizând necesitatea de a subcontracta servicii către terțe părți care pot avea acces la datele personale ale utilizatorilor sau clienților, subcontractanții ASCENZA AGRO, SA vor fi obligați să implementeze măsuri și protocoale de securitate la nivelul organizației și caracteristicile tehnice considerate a fi necesare pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal, precum și pentru a preveni accesul neautorizat, pierderea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

Exercitarea drepturilor de către persoanele vizate de date cu caracter personal

În calitate de persoane vizate de date cu caracter personal, utilizatorii și clienții ASCENZA AGRO, SA își pot exercita în orice moment drepturile de protecție a datelor și de confidențialitate, în special drepturile de acces, rectificare, ștergere, portabilitate, limitare sau obiecție la prelucrare, în condițiile și limitările stabilite în standardele aplicabile.

Orice cerere de exercitare a drepturilor de protecție a datelor și de confidențialitate trebuie adresată Oficiului pentru Protecția Datelor, în scris, de către persoana vizată, în conformitate cu procedurile și detaliile de contact menționate mai jos.

Reclamații sau sugestii și raportarea incidentelor

Utilizatorii și clienții ASCENZA AGRO, SA au dreptul de a depune o plângere la autoritățile de control responsabile de protecția datelor. De asemenea, utilizatorii și clienții ASCENZA AGRO, SA pot face sugestii prin poșta electronică trimisă la Oficiul pentru Protecția Datelor.

Raportarea incidentelor

ASCENZA AGRO, SA are implementat un sistem de administrare a incidentelor în ceea ce privește protecției datelor, confidențialitatea și securitatea informațiilor.

Orice utilizator sau client care dorește să raporteze o situație de încălcare a datelor cu caracter personal care duce, accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod, are dreptul de a contacta Biroul de protecție a datelor sau să utilizeze datele generale de contact ale ASCENZA AGRO, SA menționate mai sus.

Modificarea politicii de confidențialitate

Pentru actualizarea, dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a serviciilor, ASCENZA AGRO, SA poate să efectueze modificări considerate a fi adecvate sau necesare asupra prezentei politici de protecție a datelor și de confidențialitate, iar publicarea acesteia este asigurată pe diferitele canale pentru garantarea transparenței acestora și informațiilor către utilizatori și clienți.

Consimțământ expres și acceptare

Termenii politicii de protecție a datelor și de confidențialitate sunt complementare termenilor și prevederilor privind datele cu caracter personal prevăzute în condițiile generale de utilizare ale canalelor ASCENZA AGRO, SA.

Divulgarea gratuită, specifică și în cunoștință de cauză a datelor cu caracter personal de către persoana vizată implică cunoașterea și acceptarea condițiilor acestei politici, având în vedere că, prin utilizarea canalelor sau prin punerea la dispoziție a datelor cu caracter personal ale acestora, utilizatorii, destinatarii de servicii și clienții autorizează în mod expres prelucrarea acestora, prin respectarea regulilor definite în fiecare dintre canalele sau instrumentele de colectare aplicabile.

Birou pentru protecția datelor

Pentru a putea exercita orice drept de protecție a datelor și confidențialitate sau pentru orice subiect legat de protecția datelor, confidențialitate și probleme de securitate a informațiilor, utilizatorii, destinatarii de servicii și clienții ASCENZA AGRO, SA au dreptul de a contacta Biroul pentru protecția datelor prin e-mail la adresa protecaodedados@ascenza.com, menționând subiectul cererii și indicând o adresă de e-mail, un număr de telefon de contact sau o adresă poștală pentru a putea primi un răspuns.